โปสเตอร์วันมาฆบูชา ที่มีพระพุทธเจ้านนั่งอยู่ใต้ต้นสาละ ติดริมน้ำ พระจันทร์เต็มดวง โดยโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางครบวงจร

กิจกรรมทำความดีวันมาฆบูชา

เนื่องในวันมาฆบูชา ทางบริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมถวายผ้าไตรจีวร แก่วัดสุธรรมวดี เขตบางขุนเทียน อีกทั้งยังร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการเก็บขยะบริเวณโดยรอบของวัด และชุมชน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ชาวเอ.เบสท์ เพื่อให้รู้สึกตระหนัก และเสียสละโดยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม