บริจาคแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกัน COVID19

บริจาคแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกัน Covid-19

ผู้บริหารบริษัท เอ.เบสท์ ขอร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ วัดบางกระดี่, วัดสุธรรมวดี, ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ซอยบางกระดี่ 19, รปภ.บริษัทรอบข้าง และร้านอาหารหน้าบริษัท รวมไปถึงพนักงานชาวเอ.เบสท์ ทุกคน