วันเด็กแห่งชาติ 

11 มกราคม 2563

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ทางเอ.เบสท์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กโดยรายได้นั้นมาจากชาวเอ.เบสท์ที่ช่วยกันแยกขยะ และขยะรีไซเคิล