อบรม OFFICE SYNDROME โรคยอดฮิตของคนทำงาน

อบรม “OFFICE SYNDROME โรคยอดฮิตของคนทำงาน”

วิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ กภ. ศิรินทร์ทรา สรบูรณ์กุล นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลบางประกอก 8