ผู้บริหารและชาวเอ.เบสท์มอบเจลแอลกอฮอลล์และหลอดโฟมให้สภากาชาดไทย

เอ.เบสท์มอบเจลแอลกอฮอล์ และหลอดโฟมให้กับสภากาชาดไทย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานชาวเอ.เบสท์ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,000 ขวด และหลอดบีบสำหรับบรรจุแอลกอฮอล์ จำนวน 2,400 ชุด ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการรักษาความสะอาด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)