โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางบริจาคเจลให้กับโรงเรียนวัดบางกระดี่

เอ.เบสท์มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียนวัดบางกระดี่

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทางผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานชาวเอ.เบสท์ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 45 ขวด และหลอดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,200 ชุด ให้แก่ โรงเรียนวัดบางกระดี่ โดยมีนางชลตวรรณ ขุมเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทนคณะครูเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนทุกคน นำไปใช้ในการรักษาความสะอาด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)