โปสเตอร์ประกาศวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ

Holiday Notice Labour Day

ประกาศวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ
ทางบริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด หยุดให้บริการ ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563 เปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

Holiday Notice Labour Day
A. Best Inter Products Co.,Ltd will be closed from 1st May 2020 to 2nd May 2020 and will re-open on Monday 4th May 2020