กระปุก Aluminum Jar 180-200 ml

กระปุกอลูมิเนียม
Product code : CT042
Capacity (ml.) : 180-200
Width (mm.) : 74.00
Height (mm.) : 60.00
Materials : Aluminum
Closure : Aluminum Thread Rolling