ตลับแป้งเหลี่ยม Compact Powder 10 ml

ตลับแป้งทรงเหลี่ยม
Product code : CPS18
Capacity (ml.) : 10
Length (mm.) : 70.80
Height (mm.) : 15.65
Materials : AS+ABS
ALUMINUM PAN จานแป้ง
Product code : S322
Width (mm.) : 44.70
Length (mm.) : 52.70
Height (mm.) : 6.5