ตลับแป้งเหลี่ยม Compact Powder 11 ml

ตลับแป้งทรงเหลี่ยม
Product code : CPS19
Capacity (ml.) : 11
Length (mm.) : 65.65
Height (mm.) : 14.40
Materials : AS+ABS
Others : Mirror
ALUMINUM PAN จานแป้ง
Product code : S351
Width (mm.) : 49.50
Length (mm.) : 50.90
Height (mm.) : 6.80