ตลับแป้งเหลี่ยม Compact Powder 5 ml

ตลับแป้งทรงเหลี่ยม
Product code : CPR13
Capacity (ml.) : 5
Length (mm.) : 56.45
Height (mm.) : 14.80
Materials : PP
ALUMINUM PAN จานแป้ง
Product code : R005
Width (mm.) : 11.40
Length (mm.) : 29.40
Height (mm.) : 3.90