ตรวจสุขภาพประจำปีของเอ.เบสท์

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

พวกเราชาวเอ.เบสท์ ได้มีโอกาสตรวจสุขภาพประจำปีกับทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ซึ่งการตรวจสุขภาพประกอบไปด้วยการตรวจร่างกายทั่วไป, การวัดความดันโลหิต, การเจาะโลหิต, การตรวจปัสสาวะ, การตรวจเอ็กซเรย์ปอด, การตรวจการฟัง และการตรวจวัดสายตา เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และดูแลสุขภาพของตนเอง

สุดท้ายนี้ พวกเราชาว เอ.เบสท์ ขอขอบคุณทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ที่ได้มาตรวจสุขภาพให้กับพวกเราค่ะ